-
Ιουστινιανού 5, Σέρρες
Τ.Κ. 62122
maragakis_m@hotmail.com
23210 63751
6984 611 116